Skip to content

Werkwijze

 

Werkwijze

 

Het besluit om je aan te melden voor psychologische hulp is een dappere en spannende stap, waarbij je niet goed weet wat je kan verwachten van jouw hulpverlener. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken binnen PFMB.

Werkwijze PFMB

Overzicht werkwijze

 

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via het telefoonnummer 0630176668 of via het contactformulier op de website. Indien je in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg is het belangrijk dat je een goede verwijsbrief van een arts hebt.

Helaas hebben we binnen de geestelijke gezondheidzorg soms te maken met lange wachtlijsten, dus het is zonde van de tijd als je lang moet wachten op een intakegesprek en vervolgens blijkt dat je doorverwezen moet worden. We doen ons best om dergelijke situaties te voorkomen. Daarom krijg je vooraf een aanmeldformulier via een beveiligde mail opgestuurd waarin aanvullende vragen staan die een beter beeld geven van je klachten en hulpvraag.

Er wordt zorgvuldig naar dit aanmeldformulier gekeken zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden of je bij PFMB aan het juiste adres bent. Als dat het geval lijkt te zijn, wordt er contact opgenomen om een intakegesprek te plannen of kom je – in geval van een wachttijd – op de wachtlijst te staan. Bij sommige verzekeraars is er toestemming nodig voordat je in behandeling mag. Wij nemen hierover contact met je op als dit voor jou geldt.

Intakefase

In de intakefase verkrijgen we met één of twee gesprekken een helder beeld van je problemen, je hulpvraag en je persoonlijkheid. In deze kennismaking kun je zelf voelen of je een goed gevoel hebt bij jouw therapeut, en of je hiermee een behandeling aan wilt gaan. 

Na het intakegesprek volgt er een adviesgesprek waarin er een mogelijke diagnose en behandelmogelijkheden worden besproken. Vanuit de zorgverzekeraar worden we verplicht om een diagnose te stellen (als deze er is). Indien je niet wilt dat deze diagnose in je dossier komt te staan, kun je een privacyverklaring invullen. De volgende stap is het gezamenlijk opstellen van een behandelplan. In het behandelplan staat welke klachten je wilt verminderen, welk doelen je wilt bereiken en welke behandeling het beste bij jou past. Soms wordt er meteen gestart met een behandeling, maar het kan ook zo zijn dat het voorstel wordt gedaan om eerst een psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren om beter te snappen waar je klachten vandaan komen. Helaas kan het ook voorkomen dat er niet direct gestart kan worden met de behandeling vanwege wachtllijsten. In deze periode kan er gebruik gemaakt worden van therapieland, een online platform waarin je alvast aan de slag kan gaan met de klachten waar je tegenaan loopt en waarin je online wordt ondersteund door een therapeut.

Behandelfase

Tijdens de behandelfase kom je regelmatig voor gesprekken. Ieder gesprek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Een gesprek kan face-to-face of digitaal plaatsvinden, afhankelijk van jouw voorkeur. Het hangt af van de ernst van de klachten hoeveel gesprekken we hebben. Indien bij de intake is gebleken dat het zal gaan om een intensieve en langdurige behandeling vanwege hardnekkige, ernstige klachten, kunnen er ook andere zorgverleners bij de behandeling betrokken worden. Deze denken mee over diagnostiek, behandeling en eventuele medicatie. Tijdens een evaluatiemoment zullen we de voortgang bespreken, tevens worden er vragenlijsten afgenomen om het effect van de behandeling te kunnen meten.

PFMB biedt geen crisisdienst aan. Indien er tijdens een behandeltraject sprake is van psychiatrische crisis, dan kan je tijdens kantoortijden bij PFMB terecht. Buiten kantoortijden van de praktijk kan je terecht bij de huisarts of bij de huisartsenpost. Deze kan inschatten of het noodzakelijk is om de crisisdienst in te schakelen. 

Afronding

Als de behandeling afgerond is, volgt een afsluitend gesprek waarin gekeken wordt wat er veranderd is en hoe je de behandeling hebt ervaren. Verder wordt er, indien je daar toestemming voor hebt gegeven, een eindverslag naar de huisarts gestuurd.