Skip to content

Praktijk info

 

Praktijk info

 

Kennismaking

Mijn naam is Jansje Schurer, GZ-psycholoog en praktijkhouder.

Kenmerkend voor mijn behandeling is persoonlijke aandacht, respect, rust, maar ook humor. Ik geef emotionele ondersteuning en praktische adviezen waar je zelf mee aan de slag kunt gaan. Bij mensen die moeilijk bij hun gevoel komen, zet ik oefeningen in waardoor iemand makkelijker in contact kan komen met onverwerkte emoties. 

Volgens mijn cliënten benader ik ze op een professionele, begripvolle en prettige manier, waarin ik duidelijk ben wat ik van jou verwacht en wat jij van mij kan verwachten. Het is belangrijk om je gehoord te voelen, maar uiteindelijk gaat het om lange termijn gedragsverandering. Daarom is het belangrijk dat je snapt wat je gedrag bij anderen teweeg brengt en dat betekent ook dat ik me confronterend op zal stellen.

Naast GZ-psycholoog ben ik 9 jaar werkzaam geweest als fysiotherapeut. In mijn werk als fysiotherapeut kwam de relatie tussen lichaam en geest duidelijk naar voren. De rol van psychologische factoren binnen lichamelijke klachten zette mij ertoe om de studie psychologie aan de Universiteit Twente te gaan volgen.

Ik heb 9 maanden gewerkt in het revalidatiecentrum ‘het Roessingh’, waar ik veel mensen heb behandeld met somatische onverklaarbare klachten (SOLK). Vervolgens ben ik gaan werken bij het Instituut Voor Mentale Vitaliteit (IVMV). Naast het werk in mijn eigen praktijk, blijf ik werkzaam bij IVMV. Hier werk ik samen in een team met meerdere psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, een systeemtherapeut, een dramatherapeut en een psychomotorisch therapeut. Ik heb een groot netwerk van zorgverleners. Zo zijn er altijd korte lijntjes indien een gecombineerde behandeling of doorverwijzing een meerwaarde kan zijn. Indien gewenst voer ik, voorafgaand of tijdens een behandeling, psychologisch onderzoek uit om de diagnostiek goed in kaart te brengen (bijvoorbeeld bij vermoeden van autisme, AD(H)D en persoonlijkheidsproblematiek). De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in schematherapie en traumabehandeling via EMDR. 

 
GZ-Psycholoog Jansje Schurer

GZ-Psycholoog Jansje Schurer

Zorgvisie

Praktijk voor Fysieke en Mentale Balans richt zich op het behandelen van diepgewortelde, hardnekkige problematiek. We geloven dat we met een samenwerking tussen gespecialiseerde therapeuten, die vanuit hun aard warm, empathisch en humoristisch zijn, zorg kunnen bieden die mensen kunnen helpen in hun proces naar een leven waar zij oké mee zijn. Onze zorgvisie rust op vier pijlers: een goede voorbereiding, persoonsgericht, lichaamsgericht en veiligheid.  

Een goede voorbereiding

In de therapie zullen we in kaart brengen wat voor persoon je bent en hoe je omgaat met lastige situaties, welke dingen er zijn die je stress geven en wat je graag anders wilt om met meer plezier door het leven te gaan. Dit helpt ons bij het opstellen van duidelijke doelen die richting geven aan de behandeling. Dit kan een behandeling zijn bij een externe collega, of bij PFMB zelf. We vinden het belangrijk dat je met jouw hulpvraag bij de juiste hulpverlener zit, en zullen hier dus goed over meedenken.

Persoonsgerichtheid

Ieder persoon is uniek met eigen wensen, behoeften en doelen. Op basis van wat je hebt meegemaakt zijn er aangeleerde emotionele reacties en aangeleerde gedragspatronen, wat maakt dat je heftiger reageert op relatief neutrale prikkels, bijv. je angstig voelen in een supermarkt. Gedrag wat ooit zo nodig en helpend was om te krijgen wat je nodig had, is soms niet meer helpend in het hier en nu. Je krijgt de ruimte om je verhaal te doen, we sluiten aan bij wat je nodig hebt.  

Lichaamsgericht

Een veilige hechting ligt aan de basis van mentale gezondheid. Zonder je lichaam zou je niet voelen of denken. Je lichaam geeft je veel informatie over hoe het met je is. Een voorbeeld daarvan is dat je ademhaling omhoog schiet als je je gespannen voelt. Daarom vinden we het belangrijk dat er in de behandeling gekeken wordt naar geest en lijf. Om deze reden wordt er veel samengewerkt met lichaamsgerichte therapeuten, zoals een psychomotorisch therapeut of psychosomatisch fysiotherapeut.

Veiligheid

Ons doel is niet alleen om symptomen te verlichten, maar om diepere lagen van bewustzijn en genezing te bereiken. We begrijpen dat een behandeling naar emotioneel welbevinden hobbelig kan zijn, en we bieden de veiligheid waarin cliënten zich kunnen openstellen zonder angst voor veroordeling. Zachtheid, begrip, verbondenheid, maar ook duidelijke kaders zijn voor ons belangrijk voor het slagen van een behandeling.

Kennismaking

Mijn naam is Jansje Schurer, GZ-psycholoog en praktijkhouder.

Kenmerkend voor mijn behandeling is persoonlijke aandacht, respect, rust, maar ook humor. Ik geef emotionele ondersteuning en praktische adviezen waar je zelf mee aan de slag kunt gaan. Bij mensen die moeilijk bij hun gevoel komen, zet ik oefeningen in waardoor iemand makkelijker in contact kan komen met onverwerkte emoties.

Volgens mijn cliënten benader ik ze op een professionele, begripvolle en prettige manier, waarin ik duidelijk ben wat ik van jou verwacht en wat jij van mij kan verwachten. Het is belangrijk om je gehoord te voelen, maar uiteindelijk gaat het om lange termijn gedragsverandering. Daarom is het belangrijk dat je snapt wat je gedrag bij anderen teweeg brengt en dat betekent ook dat ik me confronterend op zal stellen.

Naast GZ-psycholoog ben ik 9 jaar werkzaam geweest als fysiotherapeut. In mijn werk als fysiotherapeut kwam de relatie tussen lichaam en geest duidelijk naar voren. De rol van psychologische factoren binnen lichamelijke klachten zette mij ertoe om de studie psychologie aan de Universiteit Twente te gaan volgen.

Ik heb 9 maanden gewerkt in het revalidatiecentrum ‘het Roessingh’, waar ik veel mensen heb behandeld met somatische onverklaarbare klachten (SOLK). Vervolgens ben ik gaan werken bij het instituut voor Mentale Vitaliteit (IVMV). Naast het werk in mijn eigen praktijk, blijf ik werkzaam bij IVMV. Hier werk ik samen in een team met meerdere psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten en een systeemtherapeut, dramatherapeut en psychomotorisch therapeut. Ik heb een groot netwerk van zorgverleners in Enschede. Zo zijn er altijd korte lijntjes indien een gecombineerde behandeling of doorverwijzing een meerwaarde kan zijn. Indien gewenst voer ik psychologisch onderzoek uit om de diagnostiek goed in kaart te brengen (bijvoorbeeld bij vermoeden op autisme, AD(H)D en persoonlijkheidsproblematiek).

GZ-Psycholoog Jansje Schurer

GZ-Psycholoog Jansje Schurer

Problematiek

 

Praktijk voor Fysieke en Mentale Balans biedt psychologische hulp voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. We richten ons met name op behandeling van depressieve klachten, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde problematiek. 

In bepaalde situaties kan de praktijk helaas niet de hulp bieden die nodig is, namelijk wanneer er sprake is van:

 • Een acute bipolaire stoornis.
 • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen.
 • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die nodig is, niet te leveren is door PFMB.
 • Een verslaving die op de voorgrond staat. Indien de verslaving secundair is blijft het van belang om parallel aan het behandeltraject bij PFMB een behandeling bij de verslavingszorg te volgen.
 • Een primaire eetstoornis, waarbij de BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt samengewerkt met de huisarts en diëtiste.
 • Een hulpvraag rondom overheersende problematiek waarin PFMB niet gespecialiseerd is, zoals; ASS, ADHD, niet-aangeboren hersenletsel en verstandelijke beperking.
 • De verwijzing en/of indicatie is gegeven voor klinische opname of intensieve dagbehandeling. PFMB biedt alleen individuele therapie in ambulante setting.

Kwaliteit

Lidmaatschappen

 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Vereniging voor Schematherapie (VsT)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)

PFMB heeft een certificaat voor de kwaliteitsvistatie van het NIP. Dat betekent dat de praktijk is goedgekeurd op de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend.

 
Praktijkvisitatie NIP

Lidmaatschappen

 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Vereniging voor Schematherapie (VsT)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)

PFMB heeft een certificaat voor de kwaliteitsvistatie van het NIP. Dat betekent dat de praktijk is goedgekeurd op de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend.

 
Praktijkvisitatie NIP

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder moet een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om GGZ-zorg te kunnen leveren. Mijn kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk of via onderstaande link.

Documenten
Kwaliteitsstatuut PFMB

Wetgeving

Hieronder kun je zien aan welke wet- en regelgeving de praktijk moet voldoen, zodat je weet wat je rechten zijn als cliënt. 

Documenten
Wet- en regelgeving

Tarieven

De vergoeding van zorg bij psychologen is helaas best ingewikkeld. Hieronder proberen we zo duidelijk mogelijk te beschrijven hoe dit werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Na het lezen van deze informatie heb je mogelijk nog vragen. Je kunt gerust contact met ons opnemen en dan nemen we het samen nogmaals door.  

 

Zorgprestatiemodel

Sinds 2022 werken we in de geestelijke gezondheidszorg met het zorgprestatiemodel (ZPM) voor het declareren van de zorgkosten. De basis hiervan is dat de zorgkosten inzichtelijker worden gemaakt voor de cliënt. Hiervoor wordt alleen nog maar de tijd in rekening gebracht waarin je daadwerkelijk met je zorgverlener contact hebt gehad. Overige administratietijd wordt niet meer apart gedeclareerd, maar zit indirect in de tarieven verrekend. Voor meer informatie is deze informatiefolder beschikbaar.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Afhankelijk van de tijdsduur, het beroep van de behandelaar en het type consult wordt het tarief bepaald. Als voorbeeld hebben we hieronder de tarieven gegeven van de belangrijkste twee prestaties die voor onze praktijk gelden. 

Behandeling (45 minuten): €135,89
Diagnostiek (90 minuten): €274,01

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet je een verwijzing van de huisarts hebben. De datum van deze verwijsbrief dient voor het intakegesprek te vallen. 

Voor alle behandelingen betaal je het eigen risico, omdat de gesprekken bij een psycholoog onder de basisverzekering vallen. Dit geldt voor elke erkende psychologenpraktijk. In 2024 bedraagt het eigen risico €385,- (als je het niet zelf verhoogd hebt). Dit eigen risico betreft alle medische kosten die je maakt binnen de basisverzekering, zoals kosten bij de huisarts, ziekenhuis of apotheek.

PFMB heeft voor 2024 een contract afgesloten met Menzis en DSW. Met alle overige verzekeraars hebben we geen contract afgesloten. In het overzicht hieronder staat uitgelegd wat dat voor jou betekent.

Menzis

Als je een zorgverzekering hebt bij Menzis worden alle zorgkosten bij PFMB volledig vergoed vanuit de basisverzekering, ongeacht jouw polis. Daarnaast declareren wij de kosten direct bij Menzis, waardoor je je niet druk hoeft te maken over het financiële gedeelte.

Niet-verzekerde zorg

Niet alle behandelingen worden vergoed door je zorgverzekering. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten volledig zelf worden betaald. In sommige gevallen kan een deel van de kosten via je werkgever worden betaald, informeer hiervoor bij je werkgever.

Voor de behandeling van niet-verzekerde zorg rekenen we de volgende tarieven:
Behandeling (sessie van 45 minuten en 15 minuten administratietijd): €120,00
Behandeling (sessie van 60 minuten en 15 minuten administratietijd): €160,00 

Betaling aan PFMB

In het geval dat je verzekerd bent bij Menzis zullen wij de zorgkosten direct bij jouw verzekeraar declareren. In alle andere gevallen zul je maandelijks een nota krijgen. Deze nota dien je vervolgens zelf in bij de zorgverzekeraar en deze maakt het totaalbedrag naar je over (afhankelijk van zorgpolis; zie uitleg hierboven over budget-, natura-, restitutiepolis). Let op: de zorgverzekeraar zal altijd aan de verzekerde uitkeren en niet direct aan de zorgverlener. Daarom ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling aan PFMB.

Automatische incasso

Om de zorgkosten aan PFMB te betalen adviseren we gebruik te maken van een maandelijkse automatische incasso. Hiervoor teken je tijdens de intake een machtiging waarin je ons toestemming geeft om de zorgkosten van jouw rekening af te schrijven. De incasso vindt plaats rond de 25e van de eerstvolgende maand waarin je de nota hebt ontvangen. Deze termijn geeft je ruim voldoende tijd om de nota bij de zorgverzekeraar te declareren, aangezien zorgverzekeraars doorgaans binnen twee weken het bedrag zullen overmaken op jouw rekening.

Documenten
Machtigingsformulier

Te laat/niet afzeggen behandeling

Bij verhindering kun je kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een mail, sms of whatsappbericht. Wanneer dit korter is dan 24 uur, ontvang je hiervoor een factuur van €50.

Behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst staan alle rechten en plichten van de cliënt en de behandelaar beschreven. Tijdens de intake vragen we je deze overeenkomst te ondertekenen. 

Documenten
Behandelovereenkomst
Algemene Behandelvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden

Wachttijd

Bijgewerkt op 01-04-2024.

Kortdurende behandelingen

Op dit moment is de praktijk open voor kortdurende behandelingen (Basis GGZ), de wachtijd bedraagt 16 weken.

Langdurende behandelingen

Voor langdurige behandelingen (S-GGZ) is de praktijk gesloten, hier is de wachttijd 20 weken.

Zorgbemiddeling

Indien je de wachttijd te lang vindt dan kun je bij je zorgverzekeraar vragen om te kijken of er ergens anders sneller plek is. Je zorgverzekeraar is dan verplicht om na te gaan of je ergens anders sneller terecht kunt. Dit heet zorgbemiddeling of zorgadvies.

Privacy

 

Per 25 mei 2018 geldt de AVG, Europese wetgeving op het gebied van privacy. Uiteraard vinden we bij onze psychologenpraktijk privacy erg belangrijk. Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met de gegevens die aan PFMB verstrekt worden. 

In het privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens PFMB verzamelt, voor welke doeleinden je gegevens verwerkt worden, op basis van welke grondslagen dit wordt gedaan, aan wie je gegevens verstrekt worden, hoe lang PFMB je gegevens moet bewaren en welke maatregelen er worden getroffen om je gegevens te beschermen. Ook wijzen we je graag op je rechten om je gegevens te kunnen inzien, bewerken of verwijderen. 

Als je besluit om in behandeling te gaan bij PFMB, ga je akkoord met ons privacybeleid. 

Documenten
Privacybeleid PFMB

Klachtenregeling

Als je om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit zo snel mogelijk met je behandelaar te bespreken. 

Als dit niet lukt dan is er voor het aanvragen van bemiddeling een externe klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via NIP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 08 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het klachtenformulier per email aan Klacht&Company.

Documenten
Regelement klachtenregeling NIP
Klachtenformulier NIP (digitaal invulbaar)