Skip to content

Diagnostiek & behandeling

 

Diagnostiek & behandeling

 

Diagnostiek

 

Een psychodiagnostisch onderzoek helpt om meer zicht te krijgen op je klachten. Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een verklaring van de klachten, of wordt een inschatting gemaakt van de best passende behandeling. Het gaat niet enkel om het vaststellen van een diagnose, maar het gaat er met name om dat ik goed snap wat er met je aan de hand is en hoe ik daarbij kan helpen. Je kunt ook bij PFMB terecht voor persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar een ontwikkelingsstoornis zoals autisme of AD(H)D.

Cognitieve gedragstherapie

 

In de behandeling wordt onder andere gewerkt met cognitieve gedragstherapie, waarbij gekeken wordt naar de relatie tussen gedachten en gevoelens en de invloed daarvan op het gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik faal’ hebben uiteraard een sterk effect op je gevoel. We gaan kritisch naar deze gedachten kijken en met bepaalde technieken gaan we de geloofwaardigheid van de gedachte testen. Je leert foutieve, overdreven of niet-helpende automatische gedachten ‘tegenspreken’.

Schematherapie

 

Kortdurende cognitieve therapie kan voldoende zijn om emotionele problemen te overwinnen, maar soms lukt dat niet. Schematherapie is ontwikkeld voor deze hardnekkige problematiek. Schema’s zijn valkuilen die beginnen in de kindertijd. Schema’s bepalen hoe we de wereld zien en ze kunnen geactiveerd worden door bepaalde gebeurtenissen. Hier reageer je op met bepaalde gedachten, gevoelens of gedrag. Dit denken, voelen en doen noemen we modi’s (een modus, een bepaalde stand waar je in zit). In de kindertijd heb je bepaald gedrag aangeleerd om een vervelende situatie zo draagbaar mogelijk te maken. Dit gedrag heeft je destijds goed geholpen, maar is nu mogelijk niet meer zo helpend. Een voorbeeld van een schema is ‘verlating / instabiliteit’. Uit angst dat je verlaten wordt, ga je je vastklampen of vermijdt je intiem contact. Dit is niet helpend in je relaties. Zonder therapie is het moeilijk om deze schema’s en modi’s te veranderen, want ze vechten voor hun bestaan.

Met schematherapie ga je de schema’s en modi’s herkennen, begrijpen en leer je hoe je ze kan veranderen. Een dergelijke behandeling is vaak langdurig en intensief.

Schematherapie

 

Kortdurende cognitieve therapie kan voldoende zijn om emotionele problemen te overwinnen, maar soms lukt dat niet. Schematherapie is ontwikkeld voor deze hardnekkige problematiek. Schema’s zijn valkuilen die beginnen in de kindertijd. Schema’s bepalen hoe we de wereld zien en ze kunnen geactiveerd worden door bepaalde gebeurtenissen. Hier reageer je op met bepaalde gedachten, gevoelens of gedrag. Dit denken, voelen en doen noemen we modi’s (een modus, een bepaalde stand waar je in zit). In de kindertijd heb je bepaald gedrag aangeleerd om een vervelende situatie zo draagbaar mogelijk te maken. Dit gedrag heeft je destijds goed geholpen, maar is nu mogelijk niet meer zo helpend. Een voorbeeld van een schema is ‘verlating / instabiliteit’. Uit angst dat je verlaten wordt, ga je je vastklampen of vermijd je intiem contact. Dit is niet helpend in je relaties. Zonder therapie is het moeilijk om deze schema’s en modi’s te veranderen, want ze vechten voor hun bestaan.

Met schematherapie ga je de schema’s en modi’s herkennen, begrijpen en leer je hoe je ze kan veranderen. Een dergelijke behandeling is vaak langdurig en intensief.

EMDR

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectief bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Er is voldoende wetenschappelijke bewijs dat EMDR ook goed ingezet kan worden voor (een onderdeel van de) behandeling van angststoornissen, gevolgen van meervoudige trauma’s, chronische pijn en een negatief zelfbeeld. Kijk de video om een beeld te krijgen van een EMDR-behandeling. 

EMDR

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectief bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Er is voldoende wetenschappelijke bewijs dat EMDR ook goed ingezet kan worden voor (een onderdeel van de) behandeling van angststoornissen, gevolgen van meervoudige trauma’s, chronische pijn en een negatief zelfbeeld. Kijk de video om een beeld te krijgen van een EMDR-behandeling. 

Mindfulness

 

Met mindfulness leer je op een andere manier te kijken naar je negatieve gedachten en gevoelens. Dit is niet zo ‘zweverig’ als sommige mensen denken.  Je leert op te merken hoe gedachten of gevoelens van angst en ongerustheid bij je opkomen en je wordt bewust van je reactie hierop. Het gaat erom dat je de reactie van vermijding- of vluchtgedrag probeert te veranderen, door met je aandacht bij de gedachten en gevoelens te blijven. Enerzijds worden je emoties op deze manier ‘gehoord’, waardoor ze op den duur afzwakken en anderzijds geeft het je de kans om los te komen van bepaalde negatieve gedragspatronen. Het is een kwestie van veel oefenen en dan zal je echt veranderingen gaan opmerken.