Skip to content

Tarieven 2021

 

Tarieven 2021

 

Tarieven

Let op: dit gaat over de de tarieven van 2021,  de tarieven van 2022 kun je hier vinden.

De vergoeding van zorg bij psychologen is helaas best ingewikkeld. Hieronder probeer ik zo duidelijk mogelijk te beschrijven hoe dit werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Na het lezen van deze informatie heb je mogelijk nog vragen. Je kunt gerust contact met me opnemen en dan nemen we het samen nogmaals door.  

 

Kosten overzicht

Basis GGZ

Binnen de Basis GGZ wordt de geleverde zorg aan u gefactureerd middels (één van de) vier prestaties met een vastgesteld tarief:

Product Basis GGZTarief (NZa)Aantal sessiesIndicatie patiëntgebonden tijd (NZa)
Kort€522,132 t/m 4294 min.
Middel€885,015 t/m 7496 min.
Intensief€1434,968 t/m 11750 min.
Chronisch€1380,498 t/m 11753 min.
Onvolledig behandeltraject€228,041120 min.

Conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit dient het hele zorgtraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of als de cliënt de behandeling voortijdig afbreekt. Welk zorgproduct er bij je nodig is, wordt na de intake doorgaans duidelijk (soms moet dit gaandeweg de behandeling worden bijgesteld).

 

Vergoeding vanuit zorgverzekering

PFMB sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. Bij een contractvrije psycholoog wordt jouw behandeling gedeeltelijk of geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet je een verwijzing van de huisarts hebben. De datum van deze verwijsbrief dient voor het intakegesprek te vallen. 

Bij het afsluiten van jouw zorgverzekering kun je kiezen tussen een budgetpolis, een naturapolis of een restitutiepolis. De behandeling wordt voor 50-60% vergoed bij een budgetpolis, 60-80% bij een naturapolis en 90-100% bij een restitutiepolis. Het overige deel komt voor je eigen rekening, dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Informeer zelf bij de zorgverzekeraar hoe je verzekerd bent. Je kunt elk jaar voor 1 januari overstappen. Je polis kun je wijzigen tot 31 januari. Het verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis scheelt vaak maar enkele euro’s per maand, dus dit is zeker de moeite waard om te overwegen. In dit overzicht vind je de vergoedingen van 2021 per zorgverzekeraar onderverdeeld in de budgetpolis, de naturapollis en de restitutiepolis. 

Verder betaal je het eigen risico, omdat de gesprekken bij een psycholoog onder de basisverzekering vallen. Dit geldt voor elke erkende psychologenpraktijk. In 2021 bedraagt het eigen risico €385,- (als je het niet zelf verhoogd hebt). Dit eigen risico betreft alle medische kosten die je maakt binnen de basisverzekering, zoals kosten bij de huisarts, ziekenhuis of apotheek. 

Betaling aan PFMB

Je zult na afloop van de behandeling een eindnota krijgen. De eindnota kan je vervolgens opsturen naar de zorgverzekeraar en deze maakt het totaalbedrag naar je over (afhankelijk van zorgpolis; zie uitleg hierboven over budget-, natura-, restitutiepolis). Let op: de zorgverzekeraar zal altijd aan de verzekerde uitkeren en niet direct aan de zorgverlener. Daarom ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling aan PFMB.

Om de de zorgkosten aan PFMB te betalen heb je twee opties: een automatische incasso na afloop van het behandeltraject, of middels een maandelijkse voorschotnota. Voor aanvang van de behandeling stel ik een document op waarin we de afspraken over de betaling vastleggen. Ik vraag je om dit document te tekenen.

  • Automatische incasso 
    Je kiest voor achteraf betalen van de kosten, aan het einde van het behandeltraject, of na 12 maanden. Een uitzondering is het niet (of te laat) afzeggen van een afspraak, dit factureren we direct. Om te betalen teken je tijdens de intake een machtiging voor een automatische incasso. De incasso vindt plaats rond de 25e van de eerstvolgende maand waarin je de factuur hebt ontvangen. Deze optie geeft je ruim voldoende tijd om de eindnota bij de zorgverzekeraar te declareren, zodat je in principe niks hoeft voor te schieten.
  • Voorschotnota
    Je kiest ervoor om per sessie de kosten zelf voor te schieten. Dit betekent dat je per sessie €40 zelf betaald, welke één keer per maand wordt gefactureerd. Dit wordt achteraf verrekend met de eindnota. Bij afsluiting van het traject, of na 12 maanden, krijg je deze eindnota mee. Het nog openstaande bedrag maak je binnen 21 dagen naar PFMB over. Indien blijkt dat je teveel hebt betaald, stort ik dat bedrag terug. De eindnota stuur je vervolgens naar de zorgverzekeraar en deze maakt het totaalbedrag naar je over.

Verdere details over de betaling staan in de Algemene Betalingsvoorwaarden.